1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

جویدن ناخن نوعی تیک است که بیانگر نوعی از آسیب روانشناختی است. این آسیب می تواند درجات مختلفی داشته باشد، معمولا شدت این آسیب کم و ناچیز ولی در بعضی موارد قابل توجه و نیازمند درمان است.

مطالعه بیشتر...