• برای دسترسی به امکانات سایت ثبت نام کنید
ورود

ورود به محيط کاربري

نام کاربري *
رمز عبور *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.50 (1 رای)

آقا و خانمی یک گالن ۱۲ لیتری پر از شیر دارند و میخواهند آنرا به دو قسمت مساوی تقسیم کنند، اما تنها ابزاری که برای این کار در دسترس دارند...

یک گالن خالی ۸لیتری و یک گالن خالی ۵لیتری است. چگونه میتوانند این مقدار شیر را به دو قسمت مساوی تقسیم کنند؟

پاسخ:ساده ترین راه حل به این صورت است:

در ابتدا گالن۱۲ لیتری را برمی داریم و گالن ۸ لیتری خالی را پر می کنیم. پس برای ما (۴ ۸ ۰) باقی می ماند. یعنی ۴ لیتر در گالن ۱۲ لیتری، ۸ لیتر در گالن ۸ لیتری و ۰ لیتر در گالن ۵ لیتری.

سپس گالن ۵ لیتری را با گالن ۸ لیتری پر می کنیم که به این ترتیب (۴ ۳ ۵) باقی می ماند. یعنی در گالن ۱۲ لیتری ۴ لیتر، ۸در لیتری ۳ لیتر و در ۵ لیتری ۵ لیتر قرار می گیرد. حالا ۵ لیتر داخل گالن ۵ لیتری را در  گالن ۱۲لیتری می ریزیم، (۹ ۳ ۰) باقی می ماند. یعنی ۹ لیتر در ۱۲ لیتری، ۳ لیتر در ۸ لیتری و ۰ لیتر در ۵ لیتری. بعد ۳ لیتر که در ۸لیتری هست را درون ۵ لیتری می ریزیم.

می شود ( ۹ ۰ ۳). یعنی ۹ لیتر در ۱۲ لیتری، ۰ لیتر در ۸ لیتری و ۳ لیتر در ۵ لیتری. بعد ۹ لیتری که در گالن ۱۲ لیتری قرار دارد را می ریزیم در ۸ لیتری که ۱ لیترش باقی می ماند. ۸ لیتر هم در گالن ۸ لیتری پر می شود. پس می شود (۱ ۸ ۳)، یعنی ۱ لیتر در ۱۲ لیتری، ۸ لیتر در ۸ لیتری و ۳ لیتر در ۵ لیتری.

سپس ۸ لیتری را می ریزیم توی ۵ لیتری تا گالن ۵ لیتری پر شود، پس می شود (۱ ۶ ۵) یعنی ۱ لیتر در ۱۲ لیتری، ۶ لیتر در ۸ لیتری و ۵ لیتر در ۵ لیتری. در آخر ۵ لیتر درون گالن ۵ لیتری را می ریزیم توی ۱۲ لیتری می شود (۶ ۶ ۰) یعنی ۶ لیتر در ۱۲ لیتری، ۶ لیتر در ۸ لیتری و ۰ لیتر در ۵ لیتری.

راه حل پیچیده تر:

(۱۲ ۰ ۰) >>> (4 8 0) >>> (0 8 4) >>> (8 0 4) >>> (8 4 0) >>> (3 4 5) >>> (3 8 1) >>> (11 0 1) >>> (11 1 0) >>> (6 1 5) >>> (66 0)

منبع: یاسر معما

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید