1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

پیری یک فرایند مرموز در بدن است. تئوری رادیکال های پیری و آزاد، تبدیل شده است به تفکری جدید در عصر حاضر. درک این نظریه نیازمند کمی دانش فنی است. برای درک رادیکال های آزاد،به عملکرد طبیعی سلول...

مطالعه بیشتر...